O gömüldüğünde, ruhum huzur, dinginlik ve öyle bir kan kokusu içinde sükûn buldu ki, üstüme boşalan kanını silme düşüncesi bana dayanılmaz geliyordu.

-Sienalı Azize Caterina-

 

Bir Ontolojik Cinsel Şenlik

H. İbrahim Türkdoğan

 ferri

 

Roberto Ferri / San Giovanni Battista, Vaftizci Yahya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Bedensel Şölen


 

image8

Bataille: “İsa’nın müridi işkenceye sürüklenir, İsa’nın kendisi de işkenceye sürüklenmiştir.”

image8

Seni seviyorum –Yahya!

Hoş geldin Yahya, dibini sevdiğim labirentime hoş geldin,

Kaldır mezar taşlarından birini ve otur içine.

Dünyasal bir dram değil, göksel oluşlardır sana sunacaklarım.

Dünyayı tanımak yeterli değildir, dünyayı yaşamak gerekir,

Göksel boyuta varmak için.

 

Kaçışı olmayan ve yığınların her fırsatta kaçmaya çalıştıkları ve her bir düşünceyle kendilerini avuttukları; ve  Senin ve Benim için de geçerli olan bir gerçek var: “Her durumda, en son sonuç yalnızlıktır”, bu bilincin dalgalı ışıkları eşliğinde etinin her hücresi arzumun nesnesi olacaktır, bu bilincin doğurduğu devasa birleşme istenciyle Benim olacaksın.

 

Şunu bil: Düşünce, zayıflara hitap eder;

Ve zayıflar düşünceyle hitap ederler,

Öyleyse sana edimimle yaklaşacağım,

Tam olarak: Etimle.

Şurada gördüğün yüzlerce mezarda düşünceler gömülüdür,

Her birini ayrı ayrı ve özel ilgiyle ve

Canlı canlı gömdüm ki üstüne boşalan kanlarından

Büyülü içecekler elde edebileyim,

Kutsal dansların meyvesi adına.

Ve son olarak:

Cinsel haz ile ölüm arasındaki bağlantıyı yaşamak adına –Seninle.

 

Beyaz bala banarak ağzımda çırpınmalarından

Hoşlandığım çekirgeleri

Ve fare derisine sardığım yarasa kafalarını

Isırdığım dişlerimle

Etinden bir parça alacağım,

Zira kutsamış olacaksın Beni böylelikle.

 

Bir eski ritüeldir bu.

Senden önce, en çok sevilen havarisi olduğun ve

Şeria ırmağında vaftiz ettiğin Tanrı’nın Oğlu'nda denemiştim;

Ne var ki, bana tuzak kurarak kanatlarımı kesmişti.

Ve yeryüzüne fırlatılmakla cezalandırıldım.

 

Bir intikam değil bu, keyf aldığım bir meşguliyet sadece.

Ve bu kez çıkışsız bir labirent kurdum –Seni tatmak için.

Yeniden kanatlanıp Tanrı’nın Oğlu'na –Seni öldürdüğümü

Müjdelemek için.

Ve O’nu kıskıvrak yakalayıp kanatlarımın arasında ezmek için.


image8


Seni seviyorum –Yahya!

Varoluşu ölüme mâhkum eden,

Nefes almayı bir Pazar gününe indirgeyen

Hıristiyanlığı

O’nunla birlikte ezmiş olacağım.

 

Cinsel şiddet ile ölüm şiddetinin birleşmesinde tek beden olacağız,

Sen ve Ben.

Ve her ısırışımı hücrelerinde duyumsayarak

Yüce Tanrı’ya şükür şarkılarıyla sesleneceksin:

“İyi ki var ettin Beni, varoluş pişmanlığı ahmakların şiarıdır,

Bütün ilahi uğraşlarım vazgeçilmez bu animal dürtünün hâyâletleridir.”

Ve son olarak kanından biri olmak için, kanından içeceyim.

Ve kalbini çıkarıp tepemde uçuşan yarasalarla paylaşacağım,

İlahi yüreğinde uyumak için.


Seviyorum Seni –Yahya!

image8

yukarı E- Mail Ana Sayfa